با شیوع کووید۱۹ نگرانی ها در اقتصاد آلمان نیز در حال رشد است
شاخص فضای کسب و کار IFO آلمان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظار می رفت عدد ۹۳ باشد به عدد ۹۲.۷ رسید. دوره قبل این عدد ۹۳.۴ بوده است. ارزیابی فعلی اقتصاد اما بهتر از عدد ۸۹.۸ انتظارات به عدد ۹۰.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۸۹.۲ بوده است. اقتصاددان موسسهIFO می گوید: با شیوع کووید۱۹ نگرانی ها در اقتصاد آلمان نیز در حال رشد است. پیش بینی رشد جدا از اقدامات محدودسازی دوم می باشد.

شاخص فضای کسب و کار IFO آلمان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظار می رفت عدد ۹۳ باشد به عدد ۹۲.۷ رسید.


دوره قبل این عدد ۹۳.۴ بوده است.


ارزیابی فعلی اقتصاد اما بهتر از عدد ۸۹.۸ انتظارات به عدد ۹۰.۳ رسید.

دوره گذشته عدد ۸۹.۲ بوده است.

اقتصاددان موسسهIFO می گوید:

 با شیوع کووید۱۹ نگرانی ها در اقتصاد آلمان نیز در حال رشد است.

پیش بینی رشد جدا از اقدامات محدودسازی دوم می باشد.

زمان مشخصی برای توزیع واکسن کووید وجود ندارد
وزیر بهداشت انگلستان هنکوک: انتظار داریم که در نیمه نخست سال 2021، تعداد بالایی از واکسن کووید 19 در دسترس باشد. در مرکز انتظارات نیست اما دور از ذهن هم نیست که تا پایان امسال مقداری از واکسن در بیمارستان ها توزیع شود. ولی نمی توان زمان مشخصی برای آن تعیین کرد.