اظهارات مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو:
مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو: شماری از نواحی در برنامه پیشنهادی نانسی پلوسی وجود دارند که دونالد ترامپ نمی تواند آن را بپذیرد. گفتگوهای محرکها امروز ادامه می یابند.

مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو:

شماری از نواحی در برنامه پیشنهادی نانسی پلوسی وجود دارند که دونالد ترامپ نمی تواند آن را بپذیرد.

گفتگوهای محرکها امروز ادامه می یابند.

شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده پایین تر از انتظارات
شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۰۲۵ میلیون بوده است کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۵۹K رسید. دوره گذشته عدد ۱.۰۱۱ میلیون بوده است.