خوشبینی برای واکسن
مدیرعامل شرکتPfizer می گوید به طور محتاطانه خوشبین است که واکسن کووید۱۹ جواب خواهد داد. وی همچنین می گوید: باید قادر باشیم تا انتهای سال ۴۰ میلیون دوز واکسن برای ایالات متحده فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکتPfizer می گوید به طور محتاطانه خوشبین است که واکسن کووید۱۹ جواب خواهد داد.

وی همچنین می گوید:

 باید قادر باشیم تا انتهای سال ۴۰ میلیون دوز واکسن برای ایالات متحده فراهم کنیم.

شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده
شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱۰۲.۱ بوده به عدد ۱۰۰.۹ رسید. دوره گذشته عدد ۱۰۱.۸ بوده است. همزمان شاخص فعالیت های ایالت ریچموند نیز بهتر از عدد ۱۸ انتظارات به عدد ۲۹ رسید. دوره گذشته عدد ۲۱ بوده است.