هشدار اتحادیه اروپا
به گزارش رویترز و به نقل از برخی منابع اتحادیه اروپا هشدار می دهد که واکسن کووید۱۹ به مقدار کافی برای کل جمعیت این ناحیه تا انتهای سال ۲۰۲۱ وجود نخواهد داشت.

به گزارش رویترز و به نقل از برخی منابع اتحادیه اروپا هشدار می دهد که واکسن کووید۱۹ به مقدار کافی برای کل جمعیت این ناحیه تا انتهای سال ۲۰۲۱ وجود نخواهد داشت.

کاهش درآمدزایی صنعت هوایی
انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی می گوید انتظار می رود درآمدزایی صنعت در سال آینده در مقایسه با رقم ۸۳۸ میلیارد دلار سال قبل ۴۶ درصد کاهش داشته باشد. همچنین پیش بینی می کند میزان ترافیک کل سال جاری ۶۶% نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند به طوری که تقاضای ماه دسامبر ۶۸ درصد کاهش یابد.