پیشرفت در مذاکرات برگزیت
گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و انگلستان این هفته در ارتباط با حل برخی اختلافات بزرگ در مذاکرات برگزیت پیشرفت داشته اند. همچنین از احتمال حصول توافق در اوایل ماه نوامبر گفته می شود.

گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و انگلستان این هفته در ارتباط با حل برخی اختلافات بزرگ در مذاکرات برگزیت پیشرفت داشته اند.

همچنین از احتمال حصول توافق در اوایل ماه نوامبر گفته می شود.

ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط بانک مرکزی کانادا
بانک مرکزی کانادا مطابق انتظارات نرخ های بهره خود را در همان عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. سرعت برنامهQE نیز در همان عدد ۵ بیلیون دلار در هفته باقی ماند اما اوراق قرضه با سررسید طولانی مدت خریداری خواهد کرد. بانک مرکزی کانادا تا زمانیکه تورم به هدف مورد نظر نرسد سطح فعلی نرخ ها را حفظ خواهد کرد. و در انتظارات فعلی این اتفاق تا سال ۲۰۲۳ رخ نمی دهد.