آژانس بین المللی انرژی
آژانس بین المللی انرژیIEA پیش بینی خود از تقاضای نفت خام سال ۲۰۲۰ را ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. بر این اساس اکنونIEA برآورد می کند تقاضای نفت خام سال جاری میلادی ۹۱.۷ میلیون بشکه در روز باشد. همچنین انتظار دارد تا تقاضای نفت به طور قابل توجهی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ کُند شود که دلایل تجدید حیات ویروس، اقدامات محدود سازی، دور کاری و ضعف بخش هوانوردی می باشد.

 

آژانس بین المللی انرژی IEA پیش بینی خود از تقاضای نفت خام سال ۲۰۲۰ را ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد.

بر این اساس اکنون IEA برآورد می کند تقاضای نفت خام سال جاری میلادی ۹۱.۷ میلیون بشکه در روز باشد.

همچنین انتظار دارد تا تقاضای نفت به طور قابل توجهی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ کُند شود که دلایل تجدید حیات ویروس ، اقدامات محدود سازی، دور کاری و ضعف بخش هوانوردی می باشد.از اعضای بانک مرکزی اروپاPanetta می گوید:
شورای سیاستگذاری بانک مرکزی آمادگی دارند تا بسته به داده های ورودی تمامی سیاست های خود را جهت قرار دادن تورم در راستای هدف میان مدت، تنظیم کند. نتایج حاصله از اقدامات سیاست های پولی هنوز به طور کامل رضایت بخش نیست. در مجموع بالانس ریسک ها نزولی هستند. با توجه به چشم انداز فعلی تورم، بانک مرکزی لازم است تا هوشیار بماند و به دقت اطلاعات ورودی از جمله تحولات مربوط به نرخ تبادلی را رصد کند.