نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم
نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم: زمان خواهد برد تا اقتصاد بتواند بهبودی کاملی از سطوح هم گیری داشته باشد. علی رغم قیمت های نازل نفت خام دلار کانادا کمی نسبت به آنچه در ماه جولای فرض شده بود قوی تر شده است. بانک مرکزی سیاست های محرک را جهت حمایت از اقتصاد در طول دوران ریکاوری فراهم خواهد کرد.

نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم:

زمان خواهد برد تا اقتصاد بتواند بهبودی کاملی از سطوح هم گیری داشته باشد.

علی رغم قیمت های نازل نفت خام دلار کانادا کمی نسبت به آنچه در ماه جولای فرض شده بود قوی تر شده است.

بانک مرکزی سیاست های محرک را جهت حمایت از اقتصاد در طول دوران ریکاوری فراهم خواهد کرد.

تنظیماتQE جهت افزایش اثربخشی برنامه هستند.

فضا برایQE بیشتر وجود دارد و اگر نیاز باشد کارهای بیشتری انجام خواهیم داد.

تعطیلی یک ماهه در آلمان
گفته می شود آنگلا مرکل صدراعظم آلمان جهت تعطیلی یک ماهه جزیی در این کشور با رهبران این کشور به توافق رسیده است.