ثابت نگه داشتن نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا مطابق با انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰٪ ثابت نگه داشت. در بیانیه سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا آمده است: ریسکها بطور واضحی نزولی هستند. ما تمام اطلاعات ورودی ، از جمله همه گیری و چشم انداز تولید واکسن و تحولات نرخ ارز را به دقت ارزیابی میکنیم. دور جدید پیشبینی ها در ماه دسامبر امکان ارزیابی کامل چشم انداز اقتصادی و متعادل سازی ریسکها را فراهم میکند. بستهPEPP در همان عدد ۱.۳۵ تریلیون دلار باقی می ماند و تا ژوئن ۲۰۲۱ ادامه خواهد یافت. بر اساس این ارزیابی ها، شورای ریاستی بانک مرکزی، برای مقابله با وضعیت پیش آمده، و برای اطمینان از مساعد نگهداشتن شرایط مالی، برای حمایت از بهبود اقتصادی، و خنثی کردن تاثیر منفی همه گیری بر تورم پیشبینی شده، مجدداً ابزارهای خود را تنظیم خواهد کرد.

بانک مرکزی اروپا مطابق با انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰٪ ثابت نگه داشت.


در بیانیه سیاستهای پولی بانک مرکزی اروپا آمده است:


ریسکها بطور واضحی نزولی هستند.


ما تمام اطلاعات ورودی ، از جمله همه گیری و چشم انداز تولید واکسن و تحولات نرخ ارز را به دقت ارزیابی میکنیم.

دور جدید پیشبینی ها در ماه دسامبر امکان ارزیابی کامل چشم انداز اقتصادی و متعادل سازی ریسکها را فراهم میکند.

بستهPEPP در همان عدد ۱.۳۵ تریلیون دلار باقی می ماند و تا ژوئن ۲۰۲۱ ادامه خواهد یافت.


بر اساس این ارزیابی ها، شورای ریاستی بانک مرکزی، برای مقابله با وضعیت پیش آمده، و برای اطمینان از مساعد نگهداشتن شرایط مالی، برای حمایت از بهبود اقتصادی، و خنثی کردن تاثیر منفی همه گیری بر تورم پیشبینی شده، مجدداً ابزارهای خود را تنظیم خواهد کرد.


شاخص مدعیان هفتگی بیمه‌بیکاری ایالات متحده
شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ارزیابی فصل سوم ، که انتظارات برای آن عدد ۳۱٪ بوده است به عدد۳۳.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۳۱.۴٪- بوده است. شاخص مدعیان هفتگی بیمه‌بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۳ اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد۷۷۵K بوده به عدد ۷۵۱Kرسید. دوره گذشته عدد۷۸۷K بوده است.