اظهارات وزیر اقتصاد آلمان در ارتباط با کروناویروس
وزیر اقتصاد آلمان آلتمایر: ما باید اساس موفقیت اقتصادی را در دوران همه گیری حفظ نماییم. زنجیره ی تامین بین المللی در این دوره ی زمانی گسسته نشده است. انتظار نداریم اقتصاد آلمان مانند آنچه در موج اول رخ داد، فرو بپاشد. در ماه های پیش رو با پاندمی و عوارض آن مقابله خواهیم کرد. تنها در سال ۲۰۲۲ به خروجی اقتصادی قبل از همه گیری خواهیم رسید.

وزیر اقتصاد آلمان آلتمایر:

ما باید اساس موفقیت اقتصادی را در دوران همه گیری حفظ نماییم.

زنجیره ی تامین بین المللی در این دوره ی زمانی گسسته نشده است.

انتظار نداریم اقتصاد آلمان مانند آنچه در موج اول رخ داد، فرو بپاشد.

در ماه های پیش رو با پاندمی و عوارض آن مقابله خواهیم کرد.

تنها در سال ۲۰۲۲ به خروجی اقتصادی قبل از همه گیری خواهیم رسید.

بالاترین آمار مبتلایان در سوئد
سوئد در ۲۸ اکتبر ۲۸۲۰ مورد مبتلا به کووید ۱۹ را ثبت کرده است که بالاترین رقم از زمان شروع پاندمی است.