ترامپ خواهان بسته محرک بزرگتری
ترامپ: من خواهان بسته محرک بزرگتری نسبت به آنچه پلوسی در نظر دارد، هستم و بعد از انتخابات آن را ایجاد خواهم کرد. قرار است بسته محرک بسیار بزرگی داشته باشیم.

ترامپ: 

من خواهان بسته محرک بزرگتری نسبت به آنچه پلوسی در نظر دارد، هستم و بعد از انتخابات آن را ایجاد خواهم کرد.

قرار است بسته محرک بسیار بزرگی داشته باشیم.

نظرات رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: شیوع مجدد بیماری رشد اقتصادی را به چالش کشیده است. اقتصاد مومنتوم حرکتی خود را فراتر از انتظارات از دست میدهد. فعالیتهای خدماتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. تمامی اطلاعات از جمله نرخ ارز به دقت ارزیابی میشود. تورم به دلیل نرخهای پایین انرژی، پایین آمده است. نزول چشمگیری در چشم انداز کوتاه مدت مشاهده میشود. اقدامات مهار کننده ( بیماری) بر فعالیتهای اقتصادی فشار وارد کرده است. داده های اخیر و نظرسنجیها، اشاره به آهسته شدن فعالیتهای اقتصادی در فصل چهارم خواهد داشت. تورم باید تا اوایل ۲۰۲۱ منفی باقی بماند. وی بر لزوم موضع گیری هماهنگ و جاه طلبانه در سیاستهای مالی علیه بیماری تاکید کرد. نباید هیچ تاخیری در اعمال بسته محرک بعدی صورت گیرد. شورای ریاستی تصویب کرد که در جلسه بعدی ECB مجدداً چشم انداز خود را بازیابی کند( استفاده از تمامی ابزارها در صورت لزوم). ما همزمان نهایت انعطاف پذیری را در خریدهای اوراق قرضه در مقابله با همه گیری یا همان PEPP از خود نشان میدهیم تا تمامی مشکلات را برطرف کنیم. رشد اقتصادی فصل چهارم کمتر خواهد بود. داده های تولید ناخالص داخلی فصل سوم که فردا جمعه منتشر خواهد شد ممکن است به طرز غافلگیر کننده ای خوب باشد. ماه نوامبر ماه منفی خواهد بود ( به لحاظ نشانگرهای اقتصادی)