ممکن است لازم باشد تا ماه دسامبر ابزار جدیدی را در نظر بگیریم
عضو بانک مرکزی اروپا هولزمن در مصاحبه با بلومبرگ: درست است که فرض شود رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد سیگنالی مبنی بر محرکهای بیشتر ارائه کرده است. اثربخشی کمی در هر گونه کاهش نرخ بهره پیش بینی می شود. ممکن است لازم باشد تا ماه دسامبر ابزار جدیدی را در نظر بگیریم. تصمیم نهایی بر مبنای داده ها در ماه دسامبر خواهد بود.

عضو بانک مرکزی اروپا هولزمن در مصاحبه با بلومبرگ:

درست است که فرض شود رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد سیگنالی مبنی بر محرکهای بیشتر ارائه کرده است.

اثربخشی کمی در هر گونه کاهش نرخ بهره پیش بینی می شود.

ممکن است لازم باشد تا ماه دسامبر ابزار جدیدی را در نظر بگیریم.

تصمیم نهایی بر مبنای داده ها در ماه دسامبر خواهد بود.

اقتصاد فرانسه در سال جاری ۱۱٪ نزول می کند
وزیر دارایی فرانسه لمایر در مصاحبه رادیویی: اقتصاد فرانسه در سال جاری ۱۱٪ نزول می کند. اقتصادی در فصل چهارم خواهیم داشت که دشوار خواهد بود.