ناحیه یورو تا قبل از سال ۲۰۲۲ به سطوح سال ۲۰۱۹ بهبود نخواهد یافت
نظرات معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: رشد اقتصادی ناحیه یورو در فصل سوم سوپرایز مثبت بوده است. اندیکاتورها اشاره به تعدیل نسبی از سطوح ماه آگوست دارند. ناحیه یورو تا قبل از سال ۲۰۲۲ به سطوح سال ۲۰۱۹ بهبود نخواهد یافت. رشد اقتصادی فصل چهارم با پیش بینی ۳ درصدی بانک مرکزی مطابقت نخواهد داشت. افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اجتناب ناپذیر است.

نظرات معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos:

رشد اقتصادی ناحیه یورو در فصل سوم سوپرایز مثبت بوده است.

اندیکاتورها اشاره به تعدیل نسبی از سطوح ماه آگوست دارند.

ناحیه یورو تا قبل از سال ۲۰۲۲ به سطوح سال ۲۰۱۹ بهبود نخواهد یافت.

رشد اقتصادی فصل چهارم با پیش بینی ۳ درصدی بانک مرکزی مطابقت نخواهد داشت.

افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اجتناب ناپذیر است.

اعداد خوب GDP فصل سوم ادامه دارد اما فصل چهارم چطور؟
تولید ناخالص داخلی آلمان در ارزیابی فصل سوم با غلبه بر انتظارات به عدد ۸.۲ ٪ رسید. دوره گذشته عدد ۹.۷٪- بوده است. وزیر دارایی آلمان اولاف شولز می گوید: در حال حاضر امسال نسبت به چیزی که در فصل بهار انتظار آن را داشتیم عملکرد بهتری داریم. هر کاری خواهیم کرد تا بتوانیم پویایی شیوع را بشکنیم و از زندگی ها و اقتصاد حفاظت کنیم