رشد اقتصاد کانادا در ماه آگوست
شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۹٪ بود به ۱.۲٪عدد رسید. دوره گذشته عدد ۳٪ بوده است.

شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۹٪ بود به ۱.۲٪عدد رسید.


دوره گذشته عدد ۳٪ بوده است.

ناحیه یورو تا قبل از سال ۲۰۲۲ به سطوح سال ۲۰۱۹ بهبود نخواهد یافت
نظرات معاون بانک مرکزی اروپاDe Guindos: رشد اقتصادی ناحیه یورو در فصل سوم سوپرایز مثبت بوده است. اندیکاتورها اشاره به تعدیل نسبی از سطوح ماه آگوست دارند. ناحیه یورو تا قبل از سال ۲۰۲۲ به سطوح سال ۲۰۱۹ بهبود نخواهد یافت. رشد اقتصادی فصل چهارم با پیش بینی ۳ درصدی بانک مرکزی مطابقت نخواهد داشت. افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اجتناب ناپذیر است.