روابط سالم بین چین و استرالیا
وزارت امور خارجه چین: چین به روابط سالم بین چین و استرالیا اعتقاد دارد، امیدواریم که استرالیا برای کمک به اعتماد دو جانبه بیشتر تلاش کند. گمرک چین به طور مکرر خطرات زیستی را در الوار استرالیایی یافته است. در همین راستا پیشتر و به گفته نشریهSCMP چین احتمالا واردات مس و شکر استرالیا را این هفته ممنوع کند.

وزارت امور خارجه چین: 

چین به روابط سالم بین چین و استرالیا اعتقاد دارد، امیدواریم که استرالیا برای کمک به اعتماد دو جانبه بیشتر تلاش کند.

گمرک چین به طور مکرر خطرات زیستی را در الوار استرالیایی یافته است.


در همین راستا پیشتر و به گفته نشریهSCMP چین احتمالا واردات مس و شکر استرالیا را این هفته ممنوع کند.

میزان حداقل وام دهی به کسب و کارهای کوچک
فدرال رزرو ایالات متحده میزان حداقل وام دهی به کسب و کارهای کوچک را از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار کاهش می دهد.