تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
گزارش درآمد زایی فصل سوم شرکت آرامکو سعودی
گزارش درآمد زایی فصل سوم شرکت آرامکو سعودی: درآمد خالص ۱۱.۸ میلیارد دلار(کاهش ۴۴.۶٪ در مقیاس سالیانه) سود سهام دلاری ۱۸.۷۵ میلیارد دلار برای فصل دوم این شرکت می گوید نشانه های اولیه از بهبودی در فصل سوم با توجه به بهبود فعالیت های اقتصادی مشاهده می شود اما جریانات مخالف همچنان در بازار انرژی وجود دارند.

گزارش درآمد زایی فصل سوم شرکت آرامکو سعودی:

درآمد خالص ۱۱.۸ میلیارد دلار(کاهش ۴۴.۶٪ در مقیاس سالیانه)

سود سهام دلاری ۱۸.۷۵ میلیارد دلار برای فصل دوم

این شرکت می گوید نشانه های اولیه از بهبودی در فصل سوم با توجه به بهبود فعالیت های اقتصادی مشاهده می شود اما جریانات مخالف همچنان در بازار انرژی وجود دارند.

گزارش ماه اکتبر بخش تولیدی شاخص مدیران خرید ISM ایالات متحده
بخش تولیدی شاخص مدیران خرید موسسه مدیریت عرضه یا همانISM ایالات متحده در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۵۵.۶ بوده است به عدد ۵۹.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۵۵.۴ بوده است.