کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات تجاری با انگلستان
کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات تجاری با انگلستان با شدت و بر روی تمامی موضوعات در حال انجام است. کمیسیون اتحادیه اروپا اقدامات بعدی از جمله گزینه های منطقی را در نظر خواهد گرفت. همچنان در مورد بحث شیلات به راه حلی نرسیده ایم. همچنان کارهای زیادی جهت رسیدن به توافق لازم است.

کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات تجاری با انگلستان با شدت و بر روی تمامی موضوعات در حال انجام است.

کمیسیون اتحادیه اروپا اقدامات بعدی از جمله گزینه های منطقی را در نظر خواهد گرفت.

همچنان در مورد بحث شیلات به راه حلی نرسیده ایم.

همچنان کارهای زیادی جهت رسیدن به توافق لازم است.

بسته کمکی ایتالیا
به گزارش بلومبرگ گفته می شود ایتالیا آماده است تا حداقل ۱.۸ بیلیون دلار به عنوان بسته کمکی جهت مقابله با تهدید های ناشی از تعطیلی بخش هایی از این کشور اختصاص دهد.