فیوچرز شاخص های اصلی سهام ایالات متحده
فیوچرز شاخص های اصلی سهام ایالات متحده با توجه به اینکه همچنان برنده مشخصی در رقابت ریاست جمهوری ایالات وجود ندارد نوسانی معامله می شوند. آرا میشیگان ، ویسکانسین و پنسیلوانیا اکنون از اهمیت بالایی بر خوردار هستند.

فیوچرز شاخص های اصلی سهام ایالات متحده با توجه به اینکه همچنان برنده مشخصی در رقابت ریاست جمهوری ایالات وجود ندارد نوسانی معامله می شوند.

آرا میشیگان ، ویسکانسین و پنسیلوانیا اکنون از اهمیت بالایی بر خوردار هستند.

کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد مذاکرات تجاری با انگلستان
کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید مذاکرات تجاری با انگلستان با شدت و بر روی تمامی موضوعات در حال انجام است. کمیسیون اتحادیه اروپا اقدامات بعدی از جمله گزینه های منطقی را در نظر خواهد گرفت. همچنان در مورد بحث شیلات به راه حلی نرسیده ایم. همچنان کارهای زیادی جهت رسیدن به توافق لازم است.