کمپین جو بایدن، مقاومت در برابر تلاش های ترامپ
کمپین جو بایدن می گوید اگر دونالد ترامپ برای جلوگیری از جدول بندی صحیح آرا به دیوان عالی برود، دموکرات‌ها تیم های حقوقی برای مقاومت در برابر تلاش ترامپ خواهند داشت. وضعیت آرا ایالت های باقیمانده: ویسکانسین: ترامپ با اختلاف ۱۰۰ هزار رای پیشتاز است اما همچنان ۷۰۰ هزار رای جهت شمارش وجود دارد. پنسیلوانیا: ترامپ با اختلاف ۷۰۰ هزار رای پیشتاز است اما ۱.۸ میلیون رای جهت شمارش باقی مانده است. میشیگان: ترامپ با اختلاف ۳۰۰ هزار رای پیشتاز است اما ۱.۸ میلیون رای جهت شمارش وجود دارد. کارولینای شمالی: ترامپ با ۷۷ هزار رای برتری دارد اما ۳۰۰ هزار رای جهت شمارش مانده است. جورجیا: ترامپ با اختلاف ۱۰۰ هزار رای پیشتاز است اما همچنان ۴۵۰ هزار رای جهت شمارش باقی مانده است. این آرا باقی مانده اکثراً رای پستی هستند که احتمالا وضعیت بایدن در آنها متفاوت باشد.

کمپین جو بایدن می گوید اگر دونالد ترامپ برای جلوگیری از جدول بندی صحیح آرا به دیوان عالی برود، دموکرات‌ها تیم های حقوقی برای مقاومت در برابر تلاش ترامپ خواهند داشت.


وضعیت آرا ایالت های باقیمانده:

ویسکانسین: ترامپ با اختلاف ۱۰۰ هزار رای پیشتاز است اما همچنان ۷۰۰ هزار رای جهت شمارش وجود دارد.

پنسیلوانیا: ترامپ با اختلاف ۷۰۰ هزار رای پیشتاز است اما ۱.۸ میلیون رای جهت شمارش باقی مانده است.

میشیگان: ترامپ با اختلاف ۳۰۰ هزار رای پیشتاز است اما ۱.۸ میلیون رای جهت شمارش وجود دارد.

کارولینای شمالی: ترامپ با ۷۷ هزار رای برتری دارد اما ۳۰۰ هزار رای جهت شمارش مانده است.

جورجیا: ترامپ با اختلاف ۱۰۰ هزار رای پیشتاز است اما همچنان ۴۵۰ هزار رای جهت شمارش باقی مانده است.


این آرا باقی مانده اکثراً رای پستی هستند که احتمالا وضعیت بایدن در آنها متفاوت باشد.

اظهارات ترامپ در مورد انتخابات
ترامپ: از مردم آمریکا به دلیل حمایت بی نظیرشان تشکر می کنم. ما در برابر تلاش ها جهت ربودن نتیجه سکوت نخواهیم کرد. نتایج انتخابات فوق العاده بوده است. واضح است که جورجیا و کارولینای شمالی را پیروز شده ام. پنسیلوانیا را با مقدار قابل توجهی در حال بردن هستیم.در نظر دارم تا به دیوان عالی بروم می خواهم تمامی رای گیری ها متوقف شود.