چشم ها به سوی نتایج نوادا
به گزارش مرکز تحقیقاتی ادیسون و با شمارش ۹۵٪ آرا در ایالت جورجیا: ترامپ ۴۹.۶٪ بایدن ۴۹.۱٪ با توجه به روند انتخابات به احتمال فراوان با فرض احتمالی برتری ترامپ در پنسیلوانیا ایالت نوادا تعیین کننده خواهد بود.


 


به گزارش مرکز تحقیقاتی ادیسون و با شمارش ۹۵٪ آرا در ایالت جورجیا:

ترامپ ۴۹.۶٪

بایدن ۴۹.۱٪


با توجه به روند انتخابات به احتمال فراوان با فرض احتمالی برتری ترامپ در پنسیلوانیا ایالت نوادا تعیین کننده خواهد بود.

بیانیه سیاست های پولی بانک مرکزی انگلستان
بانک مرکزی انگلستان مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۱٪ ثابت نگه داشت. در بیانیه سیاستهای پولی بانک مرکزی انگلستان آمده است: این بانک خرید دارایی های خود را به عدد ۸۷۵ بیلیون پوند در مقابل ۸۴۵ بیلیون پوند مورد انتظار افزایش خواهد داد. سرعت رشد تعداد مبتلایان به کووید۱۹ رو به افزایش است. نشانه هایی وجود دارد که هزینه های مصرف کننده کمی کاهش یافته است. به نظر میرسد که به مقدار قابل توجهی ظرفیتهای اقتصادی افزایش یافته است. چشم انداز اقتصاد همچنان بطور نامعمولی ، نامشخص است. آماده هستیم تا در صورت بدترشدن عملکرد بازار، سیاستهای QE را مجدداً افزایش دهیم. با افزایش ریسکها، بهبودی اقتصادی زمانبر خواهد بود. توافق شده است که QE را برای دستیابی به هدف تورمی در میان مدت افزایش دهند. اگر چشم انداز تورم ضعیف شود، BOE آماده است تا اقدامات اضافی را انجام دهد. حداقل تا زمانی که شواهد واضحی مبنی بر پیشرفت چشمگیر در زمینه دستیابی به هدف تورم ۲٪ پایدار وجود داشته باشد، قصد نداریم سیاستهای پولی را انقباضی کنیم.