توییت اعتراضی ترامپ
توئیت ترامپ: من به راحتی با در نظر گرفتن رای های قانونی برنده ریاست جمهوری ایالات متحده میشوم. به هر طریقی، شکلی به ناظران اجازه داده نشد تا کار خود را انجام دهند و بنابراین آرا پذیرفته شده در این مدت باید غیر قانونی در نظر گرفته شوند. دیوان عالی ایالات متحده باید تصمیم بگیرد.

توئیت ترامپ:

من به راحتی با در نظر گرفتن رای های قانونی برنده ریاست جمهوری ایالات متحده میشوم.

به هر طریقی، شکلی به ناظران اجازه داده نشد تا کار خود را انجام دهند و بنابراین آرا پذیرفته شده در این مدت باید غیر قانونی در نظر گرفته شوند.

دیوان عالی ایالات متحده باید تصمیم بگیرد.

تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماهیانه
تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۲.۷٪ بود به عدد ۱.۶٪ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است. بحث انتخابات ایالات متحده از یک سو و اقدامات محدود سازی اخیر به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید۱۹ در آلمان سبب شده تا بازار اهمیت کمتری به چنین داده ای در شرایط فعلی دهد.