گزارش اشتغال کانادا در ماه اکتبر چنگی به دل نمی زند!
شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۸٪ بوده است به عدد ۸.۹٪ رسید. دوره گذشته عدد ۹٪ بوده است. تغییرات اشتغال نیز که پیش بینی برای آن عدد۱۰۰K بوده است به عدد ۸۳.۶K رسید. دوره گذشته عدد۳۷۸.۲K بوده است.

شاخص نرخ بیکاری کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۸.۸٪ بوده است به عدد ۸.۹٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۹٪ بوده است.


تغییرات اشتغال نیز که پیش بینی برای آن عدد۱۰۰K بوده است به عدد ۸۳.۶K رسید.


دوره گذشته عدد۳۷۸.۲K بوده است.

تخمین موسسه ONS در مورد وضعیت کووید 19 در انگلستان
موسسه ONS انگلستان تخمین می زند در هفته ای که گذشت از هر ۹۰ نفر یک فرد به کووید۱۹ در این کشور مبتلا شده است و شیوع بیماری در حوالی روزانه ۵۰ هزار مورد تثبیت شده است بدین معنا که روند رشد آمار بر اساس این گزارش متوقف شده است.