تعرفه های اتحادیه اروپا علیه ایالات متحده
به گزارش AFP اتحادیه اروپا می گوید به دلیل کمک های غیر قانونی دولتی به شرکت بوئینگ، پروسه ۴ میلیارد دلار تعرفه علیه ایالات متحده را پیش می برد

به گزارش AFP اتحادیه اروپا می گوید به دلیل کمک های غیر قانونی دولتی به شرکت بوئینگ، پروسه ۴ میلیارد دلار تعرفه علیه ایالات متحده را پیش می برد.

پیش بینی های گلدمن ساکس
موسسه گلدمن ساکس با روی کار آمدن دولت جو بایدن پیش بینی می کند نرخ برابری دلار ین طی ۱۲ ماه آتی به عدد ۱۰۰ برسد ( در حال حاضر در حوالی نرخ ۱۰۳.۶ معامله می شود) همچنین انتظار دارد تقویت یورو در برابر دلار طی ۱۲ ماه آتی به عدد ۱.۲۵ دلار برسد.( در حال حاضر حوالی ۱.۱۸۹ دلار معامله می شود