فلت شدن پویایی عفونی کووید ۱۹
وزیر بهداشت آلمان اشپان: شاهد فلت شدن پویایی عفونی کووید ۱۹ هستیم، ولی باید منتظر علائم بیشتر بمانیم.

وزیر بهداشت آلمان اشپان:

شاهد فلت شدن پویایی عفونی کووید ۱۹ هستیم، ولی باید منتظر علائم بیشتر بمانیم.

پرواز حدود 1100 واحدی شاخص داوجونز در واکنش به خبر واکسن
کمپانی فایزر می گوید فاز سوم آزمایشات واکسن کووید۱۹ در طول هفته سوم نوامبر می تواند مجهز به داده های ایمنی باشد و واکسن کمپانی های فایزر، بیونتک در مقابله با کووید۱۹ بیش از ۹۰٪ موثر است.