مذاکرات بر سر بودجه ناحیه اروپا
سخنگوی شورای اروپا می گوید مذاکرات بر سر بودجه این ناحیه و بحث ریکاوری همچنان دشوار باقی مانده اند و مذاکره کنندگان همچنان برخی اختلافات بزرگی جهت حل و فصل دارند.

سخنگوی شورای اروپا می گوید مذاکرات بر سر بودجه این ناحیه و بحث ریکاوری همچنان دشوار  باقی مانده اند و مذاکره کنندگان همچنان برخی اختلافات بزرگی جهت حل و فصل دارند.

فلت شدن پویایی عفونی کووید ۱۹
وزیر بهداشت آلمان اشپان: شاهد فلت شدن پویایی عفونی کووید ۱۹ هستیم، ولی باید منتظر علائم بیشتر بمانیم.