اظهار کمیسر سابق سازمان غذا و داروی ایالات متحده
کمیسر سابق سازمان غذا و داروی ایالات متحده گوتلیب می گوید که افراد در معرض ریسک می توانند از اواخر ماه ژانویه یا اوایل فوریه شروع به دریافت واکسن کووید۱۹ فایزر کنند پیش از آنکه واکسن به طور عمده در فصل دوم سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.

کمیسر سابق سازمان غذا و داروی ایالات متحده گوتلیب می گوید که افراد در معرض ریسک می توانند از اواخر ماه ژانویه یا اوایل فوریه شروع به دریافت واکسن کووید۱۹ فایزر کنند پیش از آنکه واکسن به طور عمده در فصل دوم سال ۲۰۲۱ در دسترس باشد.

مذاکرات بر سر بودجه ناحیه اروپا
سخنگوی شورای اروپا می گوید مذاکرات بر سر بودجه این ناحیه و بحث ریکاوری همچنان دشوار باقی مانده اند و مذاکره کنندگان همچنان برخی اختلافات بزرگی جهت حل و فصل دارند.