رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فُن در لِین:
نسبت به توافقنامه خروج با انگلستان عقب نشینی نخواهد شد. زمان اندکی جهت توافق برگزیت باقی مانده است. مذاکرات آن طور که اتحادیه می خواهد پیشرفت نداشته است. شانس توافق تجاری به موقع با انگلستان با گذشت هر روز کمتر می شود. وی همچنین پیرامون وضعیت اقتصادی ناحیه یورو و محرک ها می گوید اکنون زمان مناسبی جهت کنار گذاشتن محرک های مالی نیست.
  •  نسبت به توافقنامه خروج با انگلستان عقب نشینی نخواهد شد.

    زمان اندکی جهت توافق برگزیت باقی مانده است.

    مذاکرات آن طور که اتحادیه می خواهد پیشرفت نداشته است.

    شانس توافق تجاری به موقع با انگلستان با گذشت هر روز کمتر می شود.

    وی همچنین پیرامون وضعیت اقتصادی ناحیه یورو و محرک ها می گوید اکنون زمان مناسبی جهت کنار گذاشتن محرک های مالی نیست.

وزیر دادگستری انگلستان رابرت باکلند می گوید:
گفتگو با مخالفان پارلمانی لایحه در جریان است. خواستار به تصویب رساندن این لایحه هستیم.