اظهارات رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان
رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان: محرک های مالی در حال اتمام هستند و برای من جای تعجب نیست که دیر یا زود شاهد تمدید برخی از این محرک ها باشیم. فقدان محرک های مالی جدید به اقتصاد آسیب وارد خواهد کرد و هزینه مصرف کننده را تضعیف می کند. همچنان امیدواریم که در فصل بهار واکسنی داشته باشیم تا شاهد اقتصاد بهتری باشیم. ریسک های متوجه اقتصاد با تجدید حیات ویروس نزولی هستند اما در طولانی مدت امیدواری وجود دارد. همچنان معلوم نیست چه اتفاقی در فصل چهارم برای اقتصاد بیفتد. دو فصل آتی بسیار مهم هستند.

رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان:

محرک های مالی در حال اتمام هستند و برای من جای تعجب نیست که دیر یا زود شاهد تمدید برخی از این محرک ها باشیم.

فقدان محرک های مالی جدید به اقتصاد آسیب وارد خواهد کرد و هزینه مصرف کننده را تضعیف می کند.

همچنان امیدواریم که در فصل بهار واکسنی داشته باشیم تا شاهد اقتصاد بهتری باشیم.

ریسک های متوجه اقتصاد با تجدید حیات ویروس نزولی هستند اما در طولانی مدت امیدواری وجود دارد.

همچنان معلوم نیست چه اتفاقی در فصل چهارم برای اقتصاد بیفتد.

دو فصل آتی بسیار مهم هستند.

واکسن کافی تا بهار 2021
وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar: پیش بینی می کنم تا بهار ۲۰۲۱ واکسن کافی در اختیار عموم خواهد بود.