اهمیت دارد که در بررسی نرخ های منفی مشارکت وجود داشته باشد
عضو بانک مرکزی انگلستان تنریرو: شواهد مثبتی در ارتباط با نرخ های منفی از اروپا وجود دارد که به خوبی جواب داده است. ما در دنیایی از نرخ های بهره پایین برای دراز مدت خواهیم بود و اهمیت دارد که در بررسی نرخ های منفی مشارکت وجود داشته باشد

عضو بانک مرکزی انگلستان تنریرو:

شواهد مثبتی در ارتباط با نرخ های منفی از اروپا وجود دارد که به خوبی جواب داده است.

ما در دنیایی از نرخ های بهره پایین برای دراز مدت خواهیم بود و اهمیت دارد که در بررسی نرخ های منفی مشارکت وجود داشته باشد

اظهارنظر مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده
مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده می‌گوید نیازی به لایحه کمکی چند تریلیون دلاری جهت مقابله با کووید ۱۹ وجود ندارد. بسته کمکی باید بسیار هدفمند باشد.