تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
روشنایی در انتهای تاریکی اکنون می تواند دیده شود
وزیر دارایی آلمان اولاف شولز اکنون با خوشبینی در ارتباط با شرایط سخن می گوید: همه چیز نشان می دهد که اقتصاد بهتر از انتظارات قبلی ما در حال حرکت است. ما باید پولی را که در گذشته پس انداز کرده ایم جهت حمایت از مشاغل و بهداشت هزینه کنیم. روشنایی در انتهای تاریکی اکنون می تواند دیده شود

وزیر دارایی آلمان اولاف شولز اکنون با خوشبینی در ارتباط با شرایط سخن می گوید:

همه چیز نشان می دهد که اقتصاد بهتر از انتظارات قبلی ما در حال حرکت است.

ما باید پولی را که در گذشته پس انداز کرده ایم جهت حمایت از مشاغل و بهداشت هزینه کنیم.

روشنایی در انتهای تاریکی اکنون می تواند دیده شود

توافق تجاری بین آمریکا و چین
به گزارش نشریهSCMP چین برخی مقامات رسمی این کشور هدف خریدهای موجود در فاز اول توافق تجاری بین آمریکا و چین را غیر واقعی ارزیابی می کنند اما مایلند در زمینه های دیگر از جمله دسترسی بازار و حمایت از مالکیت معنوی امتیازاتی ارائه کنند.