شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده
شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده یا همانCPI در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۲٪ بوده است. خالص این شاخص که پیش بینی ها برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۲٪ بوده است. مدعیان هفتگی بیمه بیکاری کمی بهتر از عدد ۷۳۰ هزار انتظارات به عدد ۷۰۹ هزار رسید.

شاخص هزینه مصرف کننده ایالات متحده یا همانCPI در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰٪  رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۲٪ بوده است.


خالص این شاخص که پیش بینی ها برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۲٪ بوده است.


مدعیان هفتگی بیمه بیکاری کمی بهتر از عدد ۷۳۰ هزار انتظارات به عدد ۷۰۹ هزار رسید.

گزارش ماهیانه آژانس بین المللی انرژی
آژانس بین المللی انرژیIEA در گزارش ماهیانه پیرامون بازار نفت می نویسد: پیش بینی تقاضای جهانی نفت سال ۲۰۲۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نزولی اصلاح شده است. به نظر نمی رسد واکسن تقویت چشمگیری را در تقاضای نفت پیش از ورود به سال ۲۰۲۱ سبب شود.