تصمیمات فدرال رزرو در ارتباط با نرخ های بهره و سیاست های پولی به اتفاقات اقتصادی بستگی خواهد داشت
عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو و در عین حال رئیس فدرال رزرو نیویورک ویلیامز می گوید: اقتصاد بهتر از انتظارات بوده است. اندیکاتور ها همچنان نشان از این دارند که اقتصاد در مسیر مثبتی قرار دارد. افزایش موارد ابتلا به ویروس اما علامت سوالی پیش روی روند اقتصاد قرار می دهد. هنوز هم بیکاری در سطوح بالاست و ما در یک گودال عمیقی قرار داریم. انتظار می رود تورم طی چند سال آتی پایین تر از سطوح مورد نظر باشد. تصمیمات فدرال رزرو در ارتباط با نرخ های بهره و سیاست های پولی به اتفاقات اقتصادی بستگی خواهد داشت. هدف تورمی فدرال رزرو خواهان عبور نسبی تورم برای مدتی به بالای ۲٪ می باشد. دیدگاه من نسبت به سیاست‌های مالی این است که ما همچنان در یک وضعیت خارق العاده در ارتباط با کووید۱۹ قرار داریم.

عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو و در عین حال رئیس فدرال رزرو نیویورک ویلیامز می گوید:

اقتصاد بهتر از انتظارات بوده است.

اندیکاتور ها همچنان نشان از این دارند که اقتصاد در مسیر مثبتی قرار دارد.

افزایش موارد ابتلا به ویروس اما علامت سوالی پیش روی روند اقتصاد قرار می دهد.

هنوز هم بیکاری در سطوح بالاست و ما در یک گودال عمیقی قرار داریم.

انتظار می رود تورم طی چند سال آتی پایین تر از سطوح مورد نظر باشد. 

تصمیمات فدرال رزرو در ارتباط با نرخ های بهره و سیاست های پولی به اتفاقات اقتصادی بستگی خواهد داشت. 

هدف تورمی فدرال رزرو خواهان عبور نسبی تورم برای مدتی به بالای ۲٪ می باشد.

دیدگاه من نسبت به سیاست‌های مالی این است که ما همچنان در یک وضعیت خارق العاده در ارتباط با کووید۱۹ قرار داریم.

اظهارات نخست وزیر فرانسهCastex درباره کووید 19
نخست وزیر فرانسهCastex می گوید بستری در بیمارستان ناشی از کووید اکنون بالاتر از اوج ماه آوریل است. می توانیم کارهای بیشتری در زمینه کار کردن مردم از منزل انجام دهیم. نرخR کووید در فرانسه زیر عدد ۱ قرار دارد. تکامل موارد جدید کووید در فرانسه طی هفته گذشته کمی کند شده است که این یک پیشرفت مثبت است اما باید محتاط باقی بمانیم. می توانیم محدودیت های کووید۱۹ را از اول دسامبر در صورتیکه ارقام نشان از بهبود داشته باشند کاهش دهیم.