تحریم های مرتبط با ایرباس و بوئینگ
وزیر دارایی فرانسه لمایر معتقد است که مصالحه بر سر موضوع تحریم های مرتبط با ایرباس و بوئینگ طی چند هفته آتی می تواند حاصل شود.

وزیر دارایی فرانسه لمایر معتقد است که مصالحه بر سر موضوع تحریم های مرتبط با ایرباس و بوئینگ طی چند هفته آتی می تواند حاصل شود.

اقدامات تعطیلی دیگری در ایالات متحده
آیا اقدامات تعطیلی دیگری در ایالات متحده در راه است؟ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های ایالات متحده امروز ۱۹۴۶۱۰ مورد جدید مبتلا به کووید۱۹ را گزارش داده است که در مقایسه با آمار قبلی که ۱۴۳۴۰۸ مورد بوده جهش قابل توجهی را نشان می دهد. تلفات نسبت به گزارش قبلی که ۱۴۷۹ مورد گزارش شده بود نسبتاً کمتر شده است و امروز ۱۱۴۷ مورد گزارش شده است