داده های داخلی اخیر بهتر از انتظارات بوده است
رئیس بانک مرکزی استرالیا فیلیپLowe: ما در مسیر بهبودی اقتصادی هستیم و اکنون زمان مناسبی جهت افزایش نرخ های بهره نیست. اگر اخبار خوبی از وضعیت بهداشت شنیده شود در این شرایط بازگشت اقتصادی سریعتر خواهد بود. سیاست QE بر جریانات سرمایه ای، نرخ تبادلی و قیمت دارایی ها تاثیر گذار است. نزول نرخ های جهانی فشارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است و مقاومت در برابر این فشار ها بر دلار استرالیا سنگینی می کند. داده های داخلی اخیر بهتر از انتظارات بوده است و کاهش محدودیت های کووید۱۹ به روحیه جامعه کمک کرده است.

رئیس بانک مرکزی استرالیا فیلیپLowe:

ما در مسیر بهبودی اقتصادی هستیم و اکنون زمان مناسبی جهت افزایش نرخ های بهره نیست.

اگر اخبار خوبی از وضعیت بهداشت شنیده شود در این شرایط بازگشت اقتصادی سریعتر خواهد بود.

سیاست QE بر جریانات سرمایه ای، نرخ تبادلی و قیمت دارایی ها تاثیر گذار است.

نزول نرخ های جهانی فشارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده است و مقاومت در برابر این فشار ها بر دلار استرالیا سنگینی می کند.

داده های داخلی اخیر بهتر از انتظارات بوده است و کاهش محدودیت های کووید۱۹ به روحیه جامعه کمک کرده است.

نرخ های منفی در استرالیا بسیار غیر محتمل است و اگر سایر بانکهای مرکزی اصلی از چنین سیاستی استفاده کنند در این شرایط می توانیم آنها را در نظر بگیریم.

مذاکرات شیلات در جایگاه مناسبی قرار ندارند
وزیر امور خارجه ایرلند کاونی می گوید: فکر می کنم در نهایت توافق حاصل شود اما اگر همه چیز فرو بپاشد باعث شگفتی نخواهد شد. چرا که مذاکرات شیلات در جایگاه مناسبی قرار ندارند و تنها نسبت به اواسط تابستان پیرامون امتیازات جزئی بحث شده است.