عدم تغییر در رویکرد انگلستان
سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت همچنان همان نظرات قبلی را ارائه می کند: اختلافات قابل توجهی در گفتگو ها با اتحادیه اروپا باقی مانده اند. تغییری در رویکرد انگلستان در مذاکرات حاصل نشده است. زمان جهت رسیدن به توافق بسیار اندک است. اگر قرار باشد پیشرفتی طی روزهای آتی حاصل شود نیاز به واقع بینی بیشتری از سوی اروپا وجود دارد.

سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت همچنان همان نظرات قبلی را ارائه می کند:

اختلافات قابل توجهی در گفتگو ها با اتحادیه اروپا باقی مانده اند.

تغییری در رویکرد انگلستان در مذاکرات حاصل نشده است.

زمان جهت رسیدن به توافق بسیار اندک است.

اگر قرار باشد پیشرفتی طی روزهای آتی حاصل شود نیاز به واقع بینی بیشتری از سوی اروپا وجود دارد.

اثربخشی ۹۴.۵٪ واکسن شرکت داروسازی مدرنا
شرکت داروسازی مدرنا ماند گاری بیشتری را برای واکسن کاندیدای خود در دمای منجمد اعلام کرده است. واکسن کاندید شده انتظار می رود در دمای استاندار به مدت ۳۰ روز پایدار بماند. شرایط حمل و نقل و نگهداری طولانی مدت در دمای استاندارد فریزر دارد یعنی ۲۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶ ماه میزان کارآیی مشخص نیست اما می تواند در دمای بالاتر از واکسن فایزر وBioNTech ذخیره شود. در آنالیز ها از اثربخشی ۹۴.۵٪ گفته می شود