اظهار نظر رئیس اسبق فدرال رزرو ایالات متحده یلن
رئیس اسبق فدرال رزرو ایالات متحده یلن که کاندیدای وزیر خزانه داری در دولت جو بایدن نیز محسوب می شود در مصاحبه با شبکه بلومبرگ می گوید: بانک های مرکزی واکنش خوبی به بحران داشته اند. سیاست های پولی محدودیت دارد و کمک های مالی ضروری هستند.

رئیس اسبق فدرال رزرو ایالات متحده یلن که کاندیدای وزیر خزانه داری در دولت جو بایدن نیز محسوب می شود در مصاحبه با شبکه بلومبرگ می گوید:

بانک های مرکزی واکنش خوبی به بحران داشته اند.

سیاست های پولی محدودیت دارد و کمک های مالی ضروری هستند.

عدم تغییر در رویکرد انگلستان
سخنگوی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات تجاری برکسیت همچنان همان نظرات قبلی را ارائه می کند: اختلافات قابل توجهی در گفتگو ها با اتحادیه اروپا باقی مانده اند. تغییری در رویکرد انگلستان در مذاکرات حاصل نشده است. زمان جهت رسیدن به توافق بسیار اندک است. اگر قرار باشد پیشرفتی طی روزهای آتی حاصل شود نیاز به واقع بینی بیشتری از سوی اروپا وجود دارد.