تعطیلی در کالیفرنیا
گفته می شود فرماندار کالیفرنیا با توجه به اینکه طی ۱۰ روز اخیر نرخ موارد روزانه ابتلا دو برابر شده دستور داده است تا بیشتر بخش های این ایالت وارد محدود ترین لایه از اقدامات تعطیلی شوند که از فردا اجرایی می شود.

گفته می شود فرماندار کالیفرنیا با توجه به اینکه طی ۱۰ روز اخیر نرخ موارد روزانه ابتلا دو برابر شده دستور داده است تا بیشتر بخش های این ایالت وارد محدود ترین لایه از اقدامات تعطیلی شوند که از فردا اجرایی می شود.

نظرات نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا
نظرات نایب رئیس فدرال رزرو ریچارد کلاریدا که عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیز می باشد: مقیاس بزرگ خرید دارایی ها در حال ایجاد حمایت اساسی برای بهبودی اقتصاد ایالات متحده است. فدرال رزرو متعهد به استفاده از تمامی ابزارهای خود می باشد نه تنها نرخ‌های بهره و راهنمای پیش رو بلکه همچنین خرید بزرگی از دارایی ها جهت رسیدن به اهداف خود. تا زمانیکه تورم در ۲٪ پایدار نماند افزایشی در کار نخواهد بود. به ارزیابی خود از اثربخشی خرید دارایی ها ادامه می دهیم.