توافق تجاری در هفته آینده!
به گزارش بلومبرگ گفته می‌شود مذاکره کنندگان برگزیت به زودی در اوایل هفته آینده به توافق تجاری نزدیک می شوند. مقامات رسمی با احتیاط به این موضوع می نگرند چرا که مذاکرات هنوز هم می تواند فروبپاشد. در واکنش به این خبر برخی حرکات صعودی در پوند مشاهده شد که مومنتوم خود را تا این لحظه از دست داده است.

به گزارش بلومبرگ گفته می‌شود مذاکره کنندگان برگزیت به زودی در اوایل هفته آینده به توافق تجاری نزدیک می شوند.

مقامات رسمی با احتیاط به این موضوع می نگرند چرا که مذاکرات هنوز هم می تواند فروبپاشد.


در واکنش به این خبر برخی حرکات صعودی در پوند مشاهده شد که مومنتوم خود را تا این لحظه از دست داده است.

وضعیت کرونا در آلمان و فرانسه
رئیس ستاد دفتر صدراعظم آلمان می گوید هفته آینده جهت محدود سازی ویروس اقدامات سخت تری انجام خواهم شد. همچنین وزیر بهداشت فرانسه می گوید: سرعت گردش ویروس نسبت به آغاز اقدامات تعطیلی کند شده است و در حال بدست آوردن کنترل هستیم اما هنوز جهت اعلام توفیق در این زمینه خیلی زود است. نمی توانیم اکنون هرگونه تاریخی را در ارتباط با پایان اقدامات تعطیلی ارائه کنیم. محدودیت های سفر در اول دسامبر برداشته نخواهد شد.