شاخص خرده فروشی ایالات متحده
شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر پایین تر از عدد ۰.۵٪ انتظارات به عدد ۰.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱.۶٪ بوده است. خالص این شاخص نیز پایین تر از انتظارات به عدد ۰.۲٪ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۱.۲٪ بوده است.

شاخص خرده فروشی ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر پایین تر از عدد ۰.۵٪ انتظارات به عدد ۰.۱٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۱.۶٪ بوده است.


خالص این شاخص نیز پایین تر از انتظارات به عدد ۰.۲٪ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۱.۲٪ بوده است.

اظهارات وزیر انرژی عربستان
وزیر انرژی عربستان سعودی عبدالعزیز: بهبودی خوبی از تقاضای نفت را در چین و هندوستان شاهد هستیم. بهبودی در آسیا قوی به نظر می رسد. اوپک پلاس باید به بشکه های اضافی که وارد بازار می شوند توجه کند. اوپک پلاس باید آماده عمل مطابق با نیازهای بازار باشد. به دلیل واکسن روشنایی در انتهای تاریکی دیده می شود.