اظهار نگرانی رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول
رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول: بهبودی اقتصاد در حال کند شدن و همچنان مسیر پیشروی آن ناهموار باقی مانده است. نگران این هستم که مردم اطمینان خود را از دست بدهند و برخی علائم از عقب نشینی مردم وجود دارد. اخبار مرتبط با واکسن قطعاً خوب هستند اما در بهترین حالت واکسیناسیون گسترده ماه ها طول می کشد. فدرال رزرو قویا متعهد به استفاده از ابزار خود است. صحبت از بدهی ها تنها پس از اتمام بحران مناسب می باشد. اکنون زمان مناسب جهت کنار گذاشتن ابزار های اضطراری نیست. خیلی زود است تا حتی پیرامون عادی سازی اندازه ترازنامه فدرال رزرو فکر کنیم. ما تنها پس از مشاهده پیشرفت بسیار زیاد در زمینه اهداف اشتغال و تورمی به عادی سازی فکر خواهیم کرد. به نظر نمی رسد چهارچوب جدید فدرال رزرو در ارتباط با تورم نقش جهانی دلار را تغییر دهد.

رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول:

  بهبودی اقتصاد در حال کند شدن و همچنان مسیر پیشروی آن ناهموار باقی مانده است.

نگران این هستم که مردم اطمینان خود را از دست بدهند و برخی علائم از عقب نشینی مردم وجود دارد.

اخبار مرتبط با واکسن قطعاً خوب هستند اما در بهترین حالت واکسیناسیون گسترده ماه ها طول می کشد.

فدرال رزرو قویا متعهد به استفاده از ابزار خود است.

صحبت از بدهی ها تنها پس از اتمام بحران مناسب می باشد.

اکنون زمان مناسب جهت کنار گذاشتن ابزار های اضطراری نیست.

خیلی زود است تا حتی پیرامون عادی سازی اندازه ترازنامه فدرال رزرو فکر کنیم.

ما تنها پس از مشاهده پیشرفت بسیار زیاد در زمینه اهداف اشتغال و تورمی به عادی سازی فکر خواهیم کرد.

به نظر نمی رسد چهارچوب جدید فدرال رزرو در ارتباط با تورم نقش جهانی دلار را تغییر دهد.

اظهارات لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد می گوید: واکسن شرایط را برای پیش بینی ها تغییر نمی دهد. پیش از اخبار واکسن اخبار کاملا منفی در ارتباط با موج دوم کووید داشتیم. انتظار می رود موج دوم ویروس بر اقتصاد در سال ۲۰۲۱ تاثیر بگذارد. بانک مرکزی اروپا آماده است تا اقدامات را مجدد تنظیم کند.