اثربخشی ۹۵٪ در آنالیزهای نهایی
کمپانی فایزر وBioNtech می گویند واکسن کووید۱۹ اثربخشی ۹۵٪ در آنالیزهای نهایی کارایی آزمایشات فاز سوم نشان داده است. این دو کمپانی در نظر دارند تا ظرف چند روز جهت مجوز استفاده اضطراری درخواست ارائه کنند.

کمپانی فایزر وBioNtech  می گویند واکسن کووید۱۹ اثربخشی ۹۵٪ در آنالیزهای نهایی کارایی آزمایشات فاز سوم نشان داده است.


این دو کمپانی در نظر دارند تا ظرف چند روز جهت مجوز استفاده اضطراری درخواست ارائه کنند.

وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar در ارتباط با صدور مجوز استفاده اضطراری واکسن
وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar در ارتباط با صدور مجوز استفاده اضطراری واکسن می گوید: انتظار می رود دو شرکت فایزر و مدرنا به زودی مجوز استفاده اضطراری را ارائه کنند. سازمان غذا و دارو زمان لازم جهت بررسی داده را خواهد داشت. صدها میلیون دوز می تواند تحت مجوز استفاده ضروری تولید شوند. در همین راستا و به گزارش نیویورک تایمز کمپانی فایزر گفته است که به ایمنی لازم برای واکسن کووید۱۹ خود دست یافته است. با توجه به افزایش موارد ابتلا به ویروس در ایالات متحده خبر صدور مجوز استفاده ضروری و همچنین ارائه بسته کمکی مورد توافق دو حزب می تواند مورد توجه بازار باشد.