نظرات رئیس فدرال رزرو نیویورک ویلیامز
نظرات رئیس فدرال رزرو نیویورک ویلیامز: حمایت مالی بسیار با اهمیت بوده است. نبود حمایت مالی می تواند موجب کندی رشد اقتصاد طی ماه های آتی شود. نسبت به اخبار واکسن خوشبین هستم و کمک ها را به عنوان پل در نظر می گیرم. فدرال رزرو آگاه است که تنها به طور مختصر به هدف تورم خود می رسد و به همین دلیل است که یک چهارچوب جدید را معرفی کرد. فشارها برای ایجاد تورم پایین در اقتصاد جهانی غالب شده است.

نظرات رئیس فدرال رزرو نیویورک ویلیامز:

حمایت مالی بسیار با اهمیت بوده است.

نبود حمایت مالی می تواند موجب کندی رشد اقتصاد طی ماه های آتی شود. 

نسبت به اخبار واکسن خوشبین هستم و کمک ها را به عنوان پل در نظر می گیرم.

فدرال رزرو آگاه است که تنها به طور مختصر به هدف تورم خود می رسد و به همین دلیل است که یک چهارچوب جدید را معرفی کرد.

فشارها برای ایجاد تورم پایین در اقتصاد جهانی غالب شده است.

ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده
ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سوی EIA در ارزیابی هفته منتهی به ۱۳ نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۶۵ میلیون بود به عدد ۰.۸ میلیون رسید. دوره گذشته عدد ۴.۲۷۸ میلیون بوده است.