تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
افزایش شیوع کووید۱۹ در حال ایجاد فشار خاص بر روی بخش خدماتی است
افزایش شیوع کووید۱۹ در حال ایجاد فشار خاص بر روی بخش خدماتی است. کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا تاکید دارد که: چالش اصلی گذر از شکاف فعلی تا زمانیکه است واکسیناسیون به طور پیشرفته صورت پذیرد. در شرایط فعلی حتی اهمیت بیشتری دارد که سیاست های مالی و پولی همکاری داشته باشند. پیش بینی های ۱۰ دسامبر مجموعه اطلاعات ما را بهبود می بخشد و امکان ارزیابی مجدد کامل چشم انداز اقتصادی و بالانس ریسک ها را فراهم می کند.

افزایش شیوع کووید۱۹ در حال ایجاد فشار خاص بر روی بخش خدماتی است.

کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا تاکید دارد که:

چالش اصلی گذر از شکاف فعلی تا زمانی است که واکسیناسیون به طور پیشرفته صورت پذیرد.

 در شرایط فعلی حتی اهمیت بیشتری دارد که سیاست های مالی و پولی همکاری داشته باشند.

پیش بینی های ۱۰ دسامبر مجموعه اطلاعات ما را بهبود می بخشد و امکان ارزیابی مجدد کامل چشم انداز اقتصادی و بالانس ریسک ها را فراهم می کند.

پاسخ ایمنی قوی در افراد بزرگسال
کمپانی آسترازنکا می گوید واکسن کووید۱۹ این کمپانی پاسخ ایمنی قوی در افراد بزرگسال ایجاد کرده است. اولین داده های اثربخشی آزمایشات فاز سوم طی چندین هفته آتی امکان پذیر است. رئیس آزمایشات کووید۱۹ دانشگاه آکسفورد می گوید: هنوز در جایی نیستیم که بتوانیم بیماری را متوقف کنیم. ما از نتایجی که امروز منتشر شد خوشحال هستیم و واکسن به شدت توسط افراد بالای ۵۵ سال تحمل شده است. فکر می کنیم در حال نزدیک شدن هستیم و پیش از تعطیلات کریسمس از آزمایشات پرده برداری کنیم.