رشد نسبی مدعیان هفتگی بیمه بیکاری
رشد نسبی مدعیان هفتگی بیمه بیکاری شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۳ نوامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۷۰۷ هزار بود به عدد ۷۴۲ هزار رسید. دوره گذشته عدد ۷۰۹ هزار بوده است. شاخص فعالیت های تولیدی ایالت فیلادلفیا نیز که پیش بینی عدد ۲۲ در ارزیابی ماه نوامبر برای آن بود به عدد ۲۶.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۳۲.۳ بوده است.

رشد نسبی مدعیان هفتگی بیمه بیکاری 


شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۳ نوامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۷۰۷ هزار بود به عدد ۷۴۲ هزار رسید.


دوره گذشته عدد ۷۰۹ هزار بوده است.


شاخص فعالیت های تولیدی ایالت فیلادلفیا نیز که پیش بینی عدد ۲۲ در ارزیابی ماه نوامبر برای آن بود به عدد ۲۶.۳ رسید.


دوره گذشته عدد ۳۲.۳ بوده است.

کنفرانس خبری مهم وکلای دونالد ترامپ
کنفرانس خبری مهم وکلا در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران دونالد ترامپ در توئیت خود نوشت: یک کنفرانس خبری مهم امروز توسط وکلا در ارتباط با مسیری بسیار روشن جهت پیروزی در ساعت ۱۲ ظهر (۲۰:۳۰ به وقت تهران ) برگزار خواهد شد. قطعات بسیار زیبا در جای خود قرار می گیرند.