رشد شاخص خرده فروشی کانادا در ماه سپتامبر
رشد شاخص خرده فروشی کانادا در ماه سپتامبر شاخص خرده فروشی کانادا در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۱.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. خالص خرده فروشی ماه سپتامبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.

رشد شاخص خرده فروشی کانادا در ماه سپتامبر


شاخص خرده فروشی کانادا در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۱.۱٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.


خالص خرده فروشی ماه سپتامبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۱٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.

عدم موافقت مجارستان و لهستان با بودجه ریکاوری اتحادیه اروپا
عدم موافقت مجارستان و لهستان با بودجه ریکاوری اتحادیه اروپا صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل پس از پایان نشست مجازی سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا اظهار داشت: مجارستان و لهستان مشخص کردند که آنها نمی توانند با شرط حاکمیت قانون موافقت کنند و هر دو کشور بودجه ریکاوری را وتو کردند. این بدان معناست که نمی توانیم پیشنهاد خود را به پارلمان اروپا ارائه کنیم. نمی خواهم در ارتباط با تهدیدات صحبت کنم اما خواهان پیدا کردن راه حل هستیم