مجوز استفاده از واکسن فایزر طی چند هفته
مجوز استفاده از واکسن فایزر طی چند هفته وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar در گفتگو با فاکس: خیلی زود مشخص می کنیم چه افرادی در اولویت استفاده هستند. طی چند هفته آتی می توانیم مجوز فایزر را متصور باشیم. انتظار ۴۰ میلیون دوز واکسن فایزر و واکسن مدرنا را تا انتهای دسامبر داریم.

مجوز استفاده از واکسن فایزر طی چند هفته

وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar در گفتگو با فاکس:

خیلی زود مشخص می کنیم چه افرادی در اولویت استفاده هستند.

طی چند هفته آتی می توانیم مجوز فایزر را متصور باشیم.

انتظار ۴۰ میلیون دوز واکسن فایزر و واکسن مدرنا را تا انتهای دسامبر داریم.

اتمام برنامه های وام دهی موجب ناامیدی است
اتمام برنامه های وام دهی موجب ناامیدی است عضو غیر رای دهنده به نرخ های بهره چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو در مصاحبه باCNBC: برنامه وام دهی مربوط به همه گیری بسیار کارآمد بوده اند و از اینکه می بینیم در حال اتمام هستند ناامید شده ام. اقتصاد با وجود ویروس کار می کند اما ریسک ها در حال افزایش هستند. نرخ های بهره را تا زمانیکه حداکثر اشتغال و هدف تورمی ۲٪ حاصل نشود در صفر نگه خواهیم داشت. تمدید سررسیدها بخشی از ابزار های فدرال رزرو است همچنین می توانیم ترازنامه را در صورت لزوم سریعتر افزایش دهیم. فدرال رزرو و خزانه داری گفتگو خواهند کرد. کارهای زیادی جهت انجام وجود دارند.