هنوز قدرت شلیک زیادی داریم که باقی مانده اند
هنوز قدرت شلیک زیادی داریم که باقی مانده اند وزیر خزانه داری ایالات متحده استیو منوچن در مصاحبه باCNBC: خزانه داری و فدرال رزرو همکاری نزدیکی در ارتباط با وام دهی داشته اند. واضح بوده که کنگره قصد دارد تا تسهیلات وام دهی فدرال رزرو در پایان سال منقضی شود. در تسهیلات فقط ۲۵ میلیارد دلار وام باقی مانده است. هنوز هم قدرت شلیک زیادی داریم. بخش های از اقتصاد در حال بازگشت هستند برخی دیگر همچنان در تلاش هستند. خزانه داری بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار ظرفیت برجسته دارد. و این یک بازوکای بسیار قدرتمندی است.در تلاش هستیم تا واکسن را به طور گسترده توزیع کنیم. با مک کانل و مارک مدوز امروز در ارتباط با محرکها گفتگو خواهیم داشت. شرایط مالی در شکل عالی می باشد.

هنوز قدرت شلیک زیادی داریم که باقی مانده اند

وزیر خزانه داری ایالات متحده استیو منوچن در مصاحبه باCNBC:

خزانه داری و فدرال رزرو همکاری نزدیکی در ارتباط با وام دهی داشته اند.

واضح بوده که کنگره قصد دارد تا تسهیلات وام دهی فدرال رزرو در پایان سال منقضی شود.

در تسهیلات فقط ۲۵ میلیارد دلار وام باقی مانده است.

هنوز هم قدرت شلیک زیادی داریم.

بخش های از اقتصاد در حال بازگشت هستند برخی دیگر همچنان در تلاش هستند.

خزانه داری بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار ظرفیت برجسته دارد. و این یک بازوکای بسیار قدرتمندی است.

در تلاش هستیم تا واکسن را به طور گسترده توزیع کنیم.

با مک کانل و مارک مدوز امروز در ارتباط با محرکها گفتگو خواهیم داشت.

شرایط مالی در شکل عالی می باشد.


مجوز استفاده از واکسن فایزر طی چند هفته
مجوز استفاده از واکسن فایزر طی چند هفته وزیر بهداشت ایالات متحدهAzar در گفتگو با فاکس: خیلی زود مشخص می کنیم چه افرادی در اولویت استفاده هستند. طی چند هفته آتی می توانیم مجوز فایزر را متصور باشیم. انتظار ۴۰ میلیون دوز واکسن فایزر و واکسن مدرنا را تا انتهای دسامبر داریم.