تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
به روز رسانی جدید کمپانی آسترازنکا
به روز رسانی جدید کمپانی آسترازنکا: این کمپانی می گوید میانگین اثربخشی واکسن ۷۰.۴٪ است. مدل AZD1222 در برابر کووید۱۹ موثر است. دو رژیم با دو دوز متفاوت وجود دارد که یکی ۹۰٪ اثربخشی دارد و میانگین اثربخشی آن دو ۷۰.۴٪ می باشد. واکسن را می توان حداقل ۶ ماه در شرایط عادی یخچال نگهداری، حمل و نقل و استفاده کرد.

به روز رسانی جدید کمپانی آسترازنکا:

این کمپانی می گوید میانگین اثربخشی واکسن ۷۰.۴٪ است.

مدل AZD1222 در برابر کووید۱۹ موثر است.

دو رژیم با دو دوز متفاوت وجود دارد که یکی ۹۰٪ اثربخشی دارد و میانگین اثربخشی آن دو ۷۰.۴٪ می باشد.

واکسن را می توان حداقل ۶ ماه در شرایط عادی یخچال نگهداری، حمل و نقل و استفاده کرد.

خوشبینی نسبت به توافق برگزیت ظرف دو هفته
خوشبینی نسبت به توافق برگزیت ظرف دو هفته بلومبرگ گزارش می دهد که مقامات رسمی انگلستان و اتحادیه اروپا خوشبین هستند که توافق تجاری می تواند تا دو هفته دیگر انجام شود. با این حال هنوز این امکان وجود دارد که مذاکرات با شکست مواجه شود.