بهبود بخش خدماتی و تولیدی ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر
بهبود بخش خدماتی و تولیدی ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای شاخص حدود عدد ۵۳ بوده به عدد ۵۶.۷ رسید. دوره گذشته عدد ۵۳.۴ بوده است. بخش خدماتی این شاخص نیز که پیش بینی ها برای آن حدود عدد ۵۵.۳ بوده است به عدد ۵۷.۷ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۹ بوده است.

بهبود بخش خدماتی و تولیدی ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر

شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای شاخص حدود عدد ۵۳ بوده به عدد  ۵۶.۷ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۳.۴ بوده است.


بخش خدماتی این شاخص نیز که پیش بینی ها برای آن حدود عدد ۵۵.۳ بوده است به عدد ۵۷.۷ رسید.


دوره گذشته عدد ۵۶.۹ بوده است.

کاخ سفید به دنبال اقدامات جدید علیه چین
کاخ سفید به دنبال اقدامات جدید علیه چین به گزارش وال استریت ژورنال دولت ترامپ در صدد است تا بر علیه تهدیدات اقتصادی چین اقدامات تلافی جویانه انجام دهد.