محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند
محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در پارلمان این کشور: می توانیم خروج از همه گیری را شاهد باشیم اما هنوز با آن فاصله داریم. پیشرفت های پزشکی اجازه می دهند تا محدودیت ها را کاهش دهیم. محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند. کریسمس امسال عادی نخواهد بود. اواخر این هفته اعلام خواهیم کرد که کدام نواحی مشمول کدامیک از لایه های محدود سازی می شوند.

محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در پارلمان این کشور:

می توانیم خروج از همه گیری را شاهد باشیم اما هنوز با آن فاصله داریم.

پیشرفت های پزشکی اجازه می دهند تا محدودیت ها را کاهش دهیم.

محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند.

کریسمس امسال عادی نخواهد بود.

اواخر این هفته اعلام خواهیم کرد که کدام نواحی مشمول کدامیک از لایه های محدود سازی می شوند.


بهبود بخش خدماتی و تولیدی ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر
بهبود بخش خدماتی و تولیدی ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ایالات متحده در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای شاخص حدود عدد ۵۳ بوده به عدد ۵۶.۷ رسید. دوره گذشته عدد ۵۳.۴ بوده است. بخش خدماتی این شاخص نیز که پیش بینی ها برای آن حدود عدد ۵۵.۳ بوده است به عدد ۵۷.۷ رسید. دوره گذشته عدد ۵۶.۹ بوده است.