افت مورد انتظار شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده
افت مورد انتظار شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر به عدد ۹۶.۱ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۱۰۰.۹ بوده است. همزمان شاخص فعالیت های ایالت ریچموند نیز پایین تر از عدد ۲۰ انتظارات به عدد ۱۵ رسید. دوره گذشته عدد ۲۹ بوده است. #US

افت مورد انتظار شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده

 شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر به عدد ۹۶.۱ نزول کرد.


دوره گذشته عدد ۱۰۰.۹ بوده است.


همزمان شاخص فعالیت های ایالت ریچموند نیز پایین تر از عدد ۲۰ انتظارات به عدد ۱۵  رسید.


دوره گذشته عدد ۲۹ بوده است.

#US

محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند
محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در پارلمان این کشور: می توانیم خروج از همه گیری را شاهد باشیم اما هنوز با آن فاصله داریم. پیشرفت های پزشکی اجازه می دهند تا محدودیت ها را کاهش دهیم. محدودیت های تعطیلی در دوم دسامبر به پایان می رسند. کریسمس امسال عادی نخواهد بود. اواخر این هفته اعلام خواهیم کرد که کدام نواحی مشمول کدامیک از لایه های محدود سازی می شوند.